Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje metody gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji o poszczególnych osobach odwiedzających niniejszą stronę przez IMI Hydronic Engineering International SA. Niniejsza strona, aplikacja mobilna o nazwie “HyTools App” / “HyTune App” oraz platforma sprzedażowa o nazwie “IMI online web store” (razem zwane “stroną internetową”) obsługiwane są przez IMI Hydronic Engineering International SA (dalej zwane “my” lub “nas”).

UŻYWAJĄC TEJ STRONY UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE IMI HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA MOŻE CO PEWIEN CZAS ZMIENIAĆ, MODYFIKOWAĆ, DODAWAĆ, USUWAĆ LUB W INNY SPOSÓB AKTUALIZOWAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. 
Niemniej jednak, zawsze będziemy obchodzić się z Danymi Osobowymi Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą w czasie gromadzenia danych. Nasza Polityka Prywatności została opublikowana na naszej stronie głównej, jest również dostępna na każdej stronie, na której wymagane są dane osobowe. W miejscach gromadzenia takich danych, gdzie ma to zastosowanie, mogą pojawić się dalsze wyjaśnienia dotyczące celów, w jakich dane te zostaną wykorzystane.

    ​​

1. Informacje zbierane o Użytkowniku

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, aplikacje lub dokonuje rejestracji w naszych serwisach, możemy gromadzić dane osobowe i wszelkie inne informacje dotyczące Użytkownika, zwane dalej “Danymi osobowymi“.

Gromadzimy tylko te dane, które są konieczne, istotne i stosowne do celu, dla którego są udostępniane.

Informacje, które gromadzimy, obejmują niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej:

1. Imię i nazwisko (w tym stanowisko);

2. Adres;

3. Numer telefonu;

4. Data urodzenia;

5. Adres e-mail;

6. Data i godzina korzystania z naszych serwisów;

7. Strony, które odwiedziłeś na naszej witrynie i jak długo tam przebywałeś;

8. Twój adres IP;

9. Twoja lokalizacja GPS (gdzie masz dozwolony dostęp);

10. Przeglądarka internetowa i urządzenia, z których korzystasz;

11. Informacje o plikach Cookies, pikselach lub sygnałach nawigacyjnych (więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Cookies ;

12. Adres strony internetowej, z której uzyskano dostęp do naszej strony internetowej;

13. Szczegóły transakcji przeprowadzonej z Użytkownikiem;

14. Jeśli Użytkownik współpracuje z nami w ramach biznesu, możemy gromadzić informacje dotyczące stanowiska, dane kontaktowe firmy (w tym adresy e-mail);

15. zapisy czatów na żywo; oraz

16. Wszelkie informacje w ramach korespondencji przesłanej do nas.​

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkownika

Większość naszych serwisów nie wymaga żadnego rodzaju rejestracji, umożliwiając Użytkownikowi odwiedzanie naszej strony bez ujawniania tego, kim jest. Niemniej jednak, niektóre serwisy mogą wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych.

W takich sytuacjach będziemy przetwarzać tylko dane osobowe, które są niezbędne do celu, dla którego zostały zgromadzone. Użytkownik zawsze może wybrać opcję rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych (Użytkownik może wycofać swoją zgodę lub odmówić w dowolnym czasie). Nigdy nie wysyłamy Użytkownikowi niechcianych wiadomości e-mail lub spamu, ani nie udostępnimy danych osobowych innym osobom, które przesyłałyby takie e-maile.

Istnieją różne sposoby wykorzystania lub przetwarzania danych osobowych. Poniżej wymieniono przykłady:​

Wyrażenie zgody

Jeśli Użytkownik wyraził swoją zgodę, możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika, ażeby od czasu do czasu kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie promocji, wydarzeń, produktów, usług lub informacji, które naszym zdaniem mogą Użytkownika zainteresować (nie martw się, nie będziemy Cię nękać e-mailami);

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sprawie szczegółów podanych w sekcji “Jak Użytkownik może zarządzać zgromadzonymi przez nas danymi osobowymi” poniżej lub, w odniesieniu do jakichkolwiek otrzymanych wiadomości marketingowych, wybierając opcję “zrezygnuj z subskrypcji” zawartą w wiadomości.​

Wykonanie umowy

Możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz do wypełniania i realizacji złożonych zamówień, zakupu oraz innych transakcji zawartych z nami.​

Prawnie uzasadnione interesy

Możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób określony poniżej, w przypadku, gdy jest to konieczne do zrealizowania czynności, które leżą w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu oferowania klientom wsparcia w związku ze sprzedażą oraz innymi zagadnieniami

1. W celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję oraz zapytania Użytkowników (na przykład: zapytania dotyczące serwisu, seminariów, materiałów marketingowych, oprogramowania, prośby o broszury lub o udzielenie informacji na temat konkretnych produktów);

Przetwarzanie danych jest niezbędne, by lepiej zrozumieć potrzeby klientów i móc w pełni na nie odpowiedzieć

2. W celu analizy, oceny i ulepszenia naszych produktów i usług, by Użytkownicy odwiedzający naszą stronę mogli z niej korzystać, jak również z aplikacji i obsługi klienta w sposób bardziej użyteczny i przyjemniejszy (będziemy generalnie wykorzystywać połączone dane wielu osób, tak więc nie będzie możliwa indywidualna identyfikacja Użytkownika);

3. W celu przeprowadzenia analizy i badań rynku (w tym udział w ankietach konsumenckich) abyśmy mogli lepiej zrozumieć Użytkownika, jako klienta i zapewnić mu bardziej spersonalizowane oferty, produkty i usługi, które naszym zdaniem będą dla Użytkownika interesujące. Będziemy przesyłać Użytkownikowi materiały marketingowe tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę lub, gdy otrzymamy ją w sposób opisany w paragrafach powyżej;

4. Dla celów rozwoju produktów (na przykład w celu poprawy jakości, wydajności i bezpieczeństwa produktu);

5. W niektórych przypadkach możemy używać metod zautomatyzowanych do analizowania, łączenia i oceny danych, które zgromadziliśmy (łącznie z udostępnianiem danych osobowych w ramach naszej grupy firm). Zbieramy i analizujemy te dane w taki sposób, abyśmy mogli zapewnić Użytkownikowi najbardziej odpowiednie doświadczenie, dostosowując i ulepszając wszystkie nasze usługi w zakresie komunikacji;

Przetwarzanie danych jest niezbędne do promowania naszej działalności, marek i produktów oraz w celu ustalenia zasięgu i skuteczności naszych kampanii

6. W celu przesyłania Użytkownikowi co pewien czas materiałów marketingowych po zakupie produktu lub usługi lub po złożeniu zapytania o produkt, po zamknięciu przeglądarki mając przedmioty w koszyku lub po zapytaniu o broszurę lub inne interesujące Użytkownika informacje. Będziemy kontaktować się z Użytkownikiem w celu przekazania informacji tylko o naszych własnych produktach i usługach (oraz w sposób dozwolony przez prawo), które mamy nadzieję spodobają się Użytkownikowi. W każdej chwili Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przesyłanie mu tych informacji;

7. W celu skontaktowania się z Użytkownikiem co pewien czas by przesłać materiały marketingowe (o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu), jeśli zostaniemy wyraźnie poinformowani, że Użytkownik działa w imieniu firmy lub, gdy uzyskaliśmy dane kontaktowe firmy Użytkownika z naszej sieci autoryzowanych sprzedawców lub online lub z publicznego katalogu firm. W odniesieniu do wszelkich informacji, które wysyłamy pocztą e-mail, dołączamy opcję umożliwiającą odmowę otrzymywania przyszłych wiadomości przez zrezygnowanie z subskrypcji;

8. W celu skontaktowania się z Użytkownikiem i przesłania mu ukierunkowanych reklam online za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych platform obsługiwanych przez inne firmy, chyba że Użytkownik odmówi. Użytkownik może otrzymywać reklamy w oparciu o informacje o nim, które dostarczyliśmy na platformę lub ponieważ, na naszą prośbę, platforma zidentyfikowała Użytkownika jako posiadającego podobne cechy do osób, których dane zostały przez nas zgromadzone. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach pomocy na platformach, na których otrzymujesz od nas reklamy;

9. W celu zidentyfikowania i zarejestrowania, kiedy Użytkownik otrzymał, otworzył lub zareagował na informacje z naszej strony internetowej lub poprzez komunikację elektroniczną (zobacz naszą Polityka Cookies​);

10. W celu zarządzania konkursami i promocjami, które odwiedzasz co pewien czas i w celu przyznania nagród;

Przetwarzanie danych jest niezbędne do umożliwienia sprawnej i skutecznej obsługi administracyjnych i technicznych aspektów naszej działalności

11. W celu zweryfikowania poprawności zgromadzonych przez nas informacji na temat Użytkownika oraz w celu lepszego zrozumienia Użytkownika jako klienta;

12. Dla celów bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. w celu umożliwienia nam podjęcia kroków mających na celu ochronę danych Użytkowników przed ich utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem;

13. Na wniosek Użytkownika w związku z wykonywaniem przysługujących mu praw (na przykład, gdy Użytkownik poprosi nas, abyśmy nie kontaktowali się z nim w celach marketingowych, będziemy to zapisywać na naszych listach danych do usunięcia, aby móc spełnić taką prośbę);

14. W celu poinformowania Użytkownika o dokonaniu aktualizacji naszego regulaminu i polityki.​

Prawny obowiązek

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu przestrzegania wymogów prawnych lub w stosownych przypadkach w celu dialogu z organami regulacyjnymi, co może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych osobom trzecim, na wniosek sądów oraz/lub organów regulacyjnych lub organów ścigania w związku z zapytaniami, postępowaniem lub dochodzeniami prowadzonymi przez te podmioty w dowolnym miejscu na świecie lub w przypadkach, w których jest to wymagane. Jeśli będzie to dozwolone, zwrócimy się do Użytkownika z takim wnioskiem lub powiadomimy Użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że mogłoby to przeszkodzić w przeciwdziałaniu lub wykryciu przestępstwa.

3. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe Użytkownika

Jesteśmy częścią Grupy IMI, jest to globalna grupa przedsiębiorstw i posiada bazy danych w różnych krajach, z których część jest obsługiwana przez lokalną firmę należącą do Grupy IMI, a niektóre z nich są obsługiwane przez osoby trzecie w imieniu IMI Group.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane, udostępnione, przetwarzane lub przechowywane w jednej z baz danych Grupy poza krajem stałego zamieszkania Użytkownika, potencjalnie włączając w to Stany Zjednoczone i inne kraje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w których prawo ochrony danych może mieć niższe standardy niż w EOG.

Bez względu na lokalizację, w razie potrzeby, wprowadzimy odpowiednie środki zabezpieczające, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych.

Niektóre kraje spoza EOG zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, jako zapewniające zabezpieczenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych odpowiadające przepisom w EOG, a zatem żadne dodatkowe zabezpieczenia nie są wymagane w celu eksportu danych osobowych do tych jurysdykcji. W przypadku krajów, które nie otrzymały takiego zatwierdzenia (patrz pełna lista tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), albo poprosimy Użytkownika o zgodę na przesłanie danych lub przesłanie takie będzie podlegać zatwierdzonym przez Komisję Europejską klauzulom umownym dotyczących  przesyłania danych między krajami UE i poza UE, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych dozwolone jest takie przesyłanie danych bez tych formalności.

Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim, które działają dla nas lub w naszym imieniu, w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celem (celami), dla którego dane zostały pierwotnie zgromadzone lub mogą być w inny sposób przetwarzane zgodnie z prawem, jak dostarczanie usług, ocena przydatności tej strony, marketing, zarządzanie danymi lub wsparcie techniczne. Te osoby trzecie zawarły z nami umowę, aby wykorzystywać wyłącznie dane osobowe Użytkownika w uzgodnionym celu i nie sprzedawać danych osobowych osobom trzecim oraz nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo, dozwolone przez nas lub zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że wszelkie osoby trzecie, które obsługują dane osobowe Użytkownika, przestrzegają przepisów o ochronie danych i chronią dane Użytkownika w takim samym stopniu, jak my. Ujawniamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług, które podejmują w naszym imieniu. Będziemy dążyć do tego, by dane osobowe były przetwarzane anonimowo lub wykorzystywane w formie skumulowanej, bez żadnych szczegółowych danych, o ile to możliwe.

Dane osobowe zebrane od Użytkownika mogą również być przesyłane osobom trzecim w przypadku, gdy działalność strony lub jej część wraz z danymi Użytkowników zostanie sprzedana, przeniesiona lub przekazana, w takim przypadku będziemy wymagać od kupującego, cesjonariusza lub przejmującego by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika mogą również być ujawniane osobom trzecim, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani z powodu obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych, lub jeśli takie ujawnienie jest w inny sposób konieczne w celu wsparcia jakiegokolwiek postępowania karnego lub innego postępowania sądowego lub postępowania toczącego się tutaj lub za granicą.  ​

4. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkowników

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak żadne przesłanie danych przez internet nie daje 100% gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli Użytkownik otrzymał od nas hasło (lub wybrał je samodzielnie), które zapewnia mu dostęp do pewnych części naszej strony, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie poufności takiego hasła. Prosimy, by nie udostępniać nikomu swojego hasła.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które gromadzimy w Internecie, korzystamy z chronionych sieci danych, między innymi, za pomocą standardowej zapory ogniowej, certyfikowanych technologii przeglądarek, ograniczonego dostępu oraz stosujemy hasła.   ​

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika ​

Nie przechowamy danych osobowych w możliwym do zidentyfikowania formacie dłużej niż to konieczne. Jeśli Użytkownik jest naszym klientem lub w inny sposób jest powiązany z nami, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez dłuższy czas, niż gdybyśmy uzyskali dane Użytkownika w związku z przyszłymi relacjami.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak to konieczne dla celów przetwarzania, dla których zostały zgromadzone, oraz dla każdego innego dozwolonego powiązanego celu (np. niektóre szczegóły transakcji i korespondencja mogą zostać zachowane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń w odniesieniu do transakcji lub w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących zatrzymania takich danych).

Ograniczamy dostęp do danych osobowych Użytkownika wyłącznie do osób, które muszą z nich korzystać by zrealizować określony cel (cele). Nasze okresy przechowywania danych ustalone są w oparciu o potrzeby biznesowe, a dane Użytkownika, które nie są już potrzebne, zostają albo zanimizowane w sposób nieodwracalny (i takie anonimowe dane mogą być zachowane) lub zostają w bezpieczny sposób zniszczone.

Przykładowo:

(a)  dla celów marketingowych: w odniesieniu do danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych, możemy zachować dane osobowe przez okres 1 roku i 6 miesięcy od daty uzyskania przez nas zgody na przesyłanie materiałów marketingowych lub od daty ostatniej odpowiedzi na komunikat marketingowy przez Użytkownika (inne niż rezygnacja z otrzymywania dalszych informacji);

(b) dla celów wykonania umowy: w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika wykorzystywanych do zrealizowania zobowiązań w ramach umowy z Użytkownikiem, możemy zachować te dane osobowe podczas, gdy umowa pozostaje w mocy [plus kolejne 6 lat], aby móc zająć się wszelkimi pytaniami lub roszczeniami;

(c) dla celów rozpatrzenia roszczeń: w odniesieniu do wszelkich danych, w przypadku których zasadnie uważamy, że będą konieczne do obrony lub wniesienia oskarżenia przeciwko Użytkownikowi, nam lub osobie trzeciej, wówczas możemy zatrzymać te informacje tak długo, jak długo można będzie dochodzić roszczeń.

Jedynymi wyjątkami od wyżej wymienionych są sytuacje, gdy:

• Prawo wymaga od nas przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas lub wcześniejszego ich usunięcia;

• W przypadku zgłoszenia reklamacji lub wątpliwości dotyczących produktu lub usługi oferowanej przez nas, w takim przypadku zachowamy dane osobowe Użytkownika przez okres 6 lat od daty zgłoszenia reklamacji lub zapytania; lub

• Użytkownik korzysta ze swojego prawa do usunięcia danych osobowych (w stosownym przypadku) i nie musimy ich zachowywać z jakiejkolwiek przyczyny dozwolonej lub wymaganej przez prawo (patrz dalej Jak Użytkownik może zarządzać zgromadzonymi przez nas danymi osobowymi);​

6. Pliki Cookies i podobne technologie gromadzenia danych

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, możemy wysłać plik cookie na jego komputer. Pliki Cookies to pliki tekstowe umieszczane na komputerze w celu zbierania standardowych informacji rejestrowanych w internecie oraz informacji dotyczących aktywności użytkowników. Informacje są wykorzystywane do śledzenia sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików Cookies wykorzystywanych przez nas należy zapoznać się z naszą Polityką Cookies, która będzie stanowić część niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik możesz ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików Cookies, a powyższa strona poinformuje go, jak usunąć pliki Cookies z przeglądarki.

Chcielibyśmy jednak poinformować, że jeśli Użytkownik nie zaakceptuje plików Cookies, wówczas korzystanie z wszystkich funkcji przeglądarki może być ograniczone.  ​

7. Jak Użytkownik może zarządzać danymi osobowymizgromadzonymi przez nas?

Użytkownik ma prawo, jako osoba fizyczna, do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy oraz, w razie potrzeby, wprowadzać do nich poprawki. Użytkownik ma prawo również do cofnięcia każdej uprzednio udzielonej przez siebie zgody i zwrócenia się do nas o usunięcie swoich danych osobowych zgromadzonych przez nas. Użytkownik może również odmówić zgody na korzystanie przez nas z jego danych osobowych, (kiedy kierujemy się interesem przedsiębiorstwa podczas przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych).

Użytkownikowi przysługuje wiele praw w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. W odniesieniu do większości praw, poprosimy Użytkownika o informacje w celu potwierdzenia tożsamość i​ w razie potrzeby, by pomóc nam w wyszukiwaniu jego danych osobowych. Z wyjątkiem rzadkich przypadków, udzielimy odpowiedzi w ciągu 30 dni po otrzymaniu jakiegokolwiek wniosku (łącznie z żądaniem dokumentów tożsamości).

Użytkownik ma prawo:

1. Otrzymywać informacje o tym, co robimy z jego danymi osobowymi

2. Poprosić o kopię danych, które na jego temat zgromadziliśmy;

3. Poprawienia i aktualizowania swoich danych;

4. Usunięcia danych (lub ograniczenia ich wykorzystania), pod warunkiem, że nie mamy żadnych prawnie uzasadnionych powodów, aby nadal używać i przetwarzać te dane;

5. Przesłania informacji w uporządkowanym pliku danych (w powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie), kiedy to polegamy na zgodzie Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych lub musimy je przetworzyć w związku z zawartą z Użytkownikiem umową.

6. Wycofania swojej zgody (w stosownych przypadkach). Patrz dalej Jak wykorzystujemy te dane;

7. Odmowy wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez nas swoich danych (w przypadku, gdy w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika), pod warunkiem, że nie mamy żadnego prawnie uzasadnionego powodu, aby nadal używać i przetwarzać te dane.  Kiedy w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego, zawsze będziemy przestrzegać prawa Użytkownika do odmowy.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw oraz/lub zarządzać swoimi danymi (w tym zrezygnować z przyszłego marketingu), kontaktując się z IMI Hydronic Engineering International SA jako administratorem danych w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

IMI Hydronic Engineering International SA
Route de Crassier, 19
1262 Eysins, Szwajcaria
Email: mycrmdata@imi-hydronic.com​​

Jeśli Użytkownik nie będzie zadowolony z wykorzystania przez nas jego danych osobowych lub odpowiedzi na jakiekolwiek korzystanie z tych praw, przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych w Europie, w szczególności w kraju, w którym pracuje lub mieszka lub gdzie zostało naruszone prawo.

W przypadku kontaktowania się z nami należy zwrócić uwagę na nazwę strony internetowej, na której podawane są dane, a także szczegółowe informacje, które mielibyśmy poprawić, zaktualizować lub usunąć oraz właściwą identyfikację Użytkownika. Prośby o usunięcie danych osobowych będą podlegać obowiązującym przepisom prawnym i etycznym, wymagane będzie złożenie dokumentów lub wypełnienie obowiązków nałożonych na nas.​

8. Zmiany w polityce prywatności

Dokonujemy stałego przeglądu naszej Polityki Prywatności. Jeśli zmienimy naszą Politykę Prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie i umieścimy powiadomienia na innych stronach witryny, abyś Użytkownik był w pełni świadomy danych, które zbieramy, jak ich używamy i w jakich okolicznościach mogą zostać ujawnione. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 15 maja 2018 r.​

9. Linki do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla naszych gości. Nie możemy jednak zagwarantować standardów prywatności stron internetowych, do których linki podajemy, ani odpowiadać za zawartość stron internetowych innych niż ta, a niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko tej strony, a nie stron internetowych będących własnością osób trzecich.   ​

10. Kontakt ​​

Czekamy na Państwa opinie na temat naszej strony internetowej i naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy, proszę pisać na adres mycrmdata​@imi-hydronic.com

 

Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach w IMI!

(szkolenia, produkty, informacje)