Zastosowanie według typu instalacji - Grzejniki - Budownictwo niemieszkaniowe

Bardzo rozgałęziona instalacja
> Sumaryczna długość orurowania do 100m, brak regulatora różnicy ciśnień
Zoom Graphic
Porada montażowa
Typowa instalacja dla hoteli
System grzewczy oparty o grzejniki i ogrzewanie podłogowe
> Pokoje (np. łazienka) z regulatorem temperatury
> Multibox Eclipse RTL służy do ograniczenia maksymalnej temperatury powrotu i dlatego reguluje tylko temperaturę powrotu
> Wszystkie grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne Eclipse
> Wszystkie grzejniki łazienkowe w instalacji są wyposażone w Multilux 4 Eclipse

Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach w IMI!

(szkolenia, produkty, informacje)