Jak bardzo dynamiczny jesteś?

Z technologią AFC


od IMI Heimeier


Jak bardzo dynamiczny jesteś?

Sprawdź


Z Eclipse i Dynacon Eclipse


Równoważenie, na którym możesz polegać

Jak to działa?


Zamontuj, ustaw i zapomnij!

Wymagany przepływ przez poszczególne grzejniki ustawiany jest bezpośrednio na górze wkładki Eclipse. Oznacza to, że równoważenie hydrauliczne odbywa się za pomocą jednego obrotu. Ustawiony strumień przepływu nie jest nigdy przekraczany. Tzn. nawet w przypadku nadmiaru zasilania, np. z powodu zamknięcia sąsiednich zaworów lub podczas porannej fazy rozgrzewania, Eclipse automatycznie ogranicza przepływ do ustawionej wartości. Zawór reguluje przepływ niezależnie od różnicy ciśnień. Kompleksowe obliczenia w celu określenia wartości nastawy nie są więc konieczne.

A to dzieje się na górze termostatu:

  • Nastawa do wartości obliczonej jest uzyskiwana poprzez obrót elementu z podziałką cyfrową do wymaganej pozycji za pomocą kluczyka nastawczego.
  • Jeśli przepływ przez zawór usiłuje wzrosnąć, to na wskutek wzrostu ciśnienia następuje ruch elementu regulacyjnego, który automatycznie zmniejsza prześwit zaworu, co pozwala utrzymać przepływ na stałym poziomie.
  • Jeśli przepływ spada, element regulacyjny cofa się zwiększając prześwit i w dalszym ciągu przepływ pozostaje na niezmienionym poziomie.

Łatwy rozruch

  • Prostota nastawy – skala ułatwiająca wykonanie nastawy przepływu projektowego
  • Bezstopniowa nastawa w zakresie 1 do 15 (10 do 150 l/h). Raz ustawiony przepływ na zaworze nigdy nie będzie przekroczony
  • Nie występuje zjawisko interaktywności – zamykane sąsiednie zawory nie mają wpływu na przepływ
  • Sprawdzona technologia – ponad 7 lat doświadczenia na rynku
  • Wkładka może zostać wymieniona pod ciśnieniem
  • Zamontuj, ustaw i zapomnij!

Zastosowanie
Idealne rozwiązanie dla modernizacji instalacji

Równoważenie hydrauliczne systemów grzewczych może zarówno zwiększyć komfort, jak i obniżyć zużycie energii nawet o 35%. W praktyce jednak, równoważenie instalacji jest stosowane w nie więcej niż jednej czwartej wszystkich systemów wodnych. Wynika to głównie z faktu, że dla istniejących systemów, struktura orurowania jest często nieznana, co może utrudniać ustalanie niezbędnych parametrów instalacji. Innowacyjna technologia AFC (Automatic Flow Control) z automatyczną regulacją przepływu, zapewnia równoważenie instalacji centralnego ogrzewania nawet w trudnych do obliczeń warunkach.

Zawór kontroluje przepływ niezależnie od zmian ciśnienia rożnicowego. W konsekwencji zbędne są skomplikowane obliczenia spadków ciśnień w instalacji, które dla klasycznych zaworów są konieczne w celu ustalenia właściwych nastaw.

Szeroka gama produktów z technologią AFC ułatwi szybkie rozwiązywanie problemów.

Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach w IMI!

(szkolenia, produkty, informacje)